Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc doanh nghiệp xây dựng hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xây dựng được một thương hiệu được nhiều người biết đến thì cần mất rất nhiều thời gian. Từ thực tế này, nhiều doanh nghiệp muốn rút ngắn thời gian xây dựng thương hiệu của mình có thể chọn phương án nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của các doanh nghiệp khác đã có thương hiệu trên thị trường. Vậy chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là gì và thủ tục như thế nào?

  

Quy định chung về chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

 Việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng nhãn hiệu

1. Chủ sở hữu quyền sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

2. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

3. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

 2. Căn cứ chuyển nhượng;

 3. Giá chuyển nhượng;

 4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

Hồ sơ cần thiết để tiến hành đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)

 2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (theo hướng dẫn)

 3. Giấy ủy quyền (đã ký tên và đóng dấu, khi thực hiện qua đại diện Sở hữu công nghiệp)

Thời gian thực hiện

Theo quy định của pháp luật, thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn hợp lệ là 02 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm thẩm định, xét nghiệm.

Nếu cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về chuyển nhượng nhãn hiệu cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

HT Legal

Địa chỉ: Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: (+84) 93 1152 492 - (+84) 93 1152 492

Email: tuvan.htlegal@gmail.com