Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục Sở hữu trí tuệ theo trình tự tổng quát như sau:

Nguồn: noip.gov.vn

Trước khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện quy trình hay thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Người chủ đơn cần tìm hiểu những thông tin có liên quan về đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu là những gì được thể hiện dưới dạng từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh. Hoặc là sự phối hợp giữa các yếu tố đó lại với nhau cùng kết hợp với một hay nhiều màu sắc. Đối với những nhãn hiệu sau khi được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép chứng nhận đăng ký. Điều đó đồng nghĩa là người chủ của giấy chứng nhận đó được phép sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó. Và tất nhiên sẽ không có một tổ chức hay cá nhân nào được phép sử dụng. Trừ trường hợp là được sự đồng ý của người chủ sở hữu.

Các loại tài liệu cần có của đơn:

– 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

– Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Hồ sơ đăng ký này khi được nộp sẽ trải qua quy trình có các bước sau:

  1. Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn,…để đưa ra kết luận đơn có hợp lệ hay không. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

  1. Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công bố Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

  1. Thẩm định nội dung đơn:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

  1. Cấp văn bằng bảo hộ:

Sau khi thẩm định nội dung đơn đủ khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì sau khoảng 02 tháng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng cho chủ sở hữu.

Một số lưu ý về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

a) Mọi tài liệu của đơn phải được làm bằng tiếng Việt, hoặc phải được dịch theo quy định của pháp luật;

b) Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

c) Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

d) Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

e) Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

f) Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

g) Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

h) Đơn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng bản tài liệu, mẫu, bản vẽ, ảnh chụp và yêu cầu cụ thể đối với từng loại đơn tương ứng quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

i) Đối tượng nêu trong đơn phải được phân nhóm, phân loại chính xác theo quy định;

k) Mỗi đơn chỉ yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ.

Nếu còn cần thêm bất kỳ những thông tin nào về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Cũng như các vấn đề Sở hữu trí tuệ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây:

HT Legal

Địa chỉ: Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 93 1152 492 - (+84) 93 1152 492

Email: tuvan.htlegal@gmail.com