Những quy định mới phải biết khi quảng cáo trên Facebook, GoogleHoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo, trong đó, bổ sung một số quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

*Giải thích từ ngữ:

Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.

Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác.

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam.

Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định 181/2013 (được sửa đổi tại Nghị định 70/2021) là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ, viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

 Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (như quảng cáo trên Facebook, Google,...) phải tuân thủ:

- Quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo;

- Quy định về an ninh mạng;

- Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

(Theo quy định hiện hành, tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 181/2013, hoạt động trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế).

Bên cạnh đó, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới) có quyền và nghĩa vụ:

- Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo và nội dung quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có giải pháp kỹ thuật để người người phát hành quảng cáo, người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

Nghị định 70/2021 cũng quy định: Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng TTĐT Bộ TT&TT.

Nghị định 70/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

-----

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn pháp lý

Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Thuế

Nhượng quyền

Mua bán và sáp nhập

Lao động

Hợp đồng

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký tên miền

Xử lý xâm phạm

Quản trị và phát triển thương hiệu

Li-xăng, chuyển nhượng

Gia hạn, sửa đổi

Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ bản quyền

Dịch vụ giấy phép

Đăng ký và thông báo website, ứng dụng TMĐT

Đăng ký dịch vụ lữ hành

Visa - thẻ tạm trú

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập doanh nghiệp - đăng ký đầu tư

Giấy phép quảng cáo

Giấy phép lao động

Giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá

Giấy phép kinh doanh karaoke, bar, khách sạn

Giấy phép khác

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP


Thương mại quốc tế

Bất động sản

Giải quyết tranh chấp

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

HT LEGAL LAW FIRM

Trụ sở chính: Tầng 3, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng đại diện: Trương Gia Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Email: tuvan.htlegal@gmail.com

Website: www.htlegal.vn

Hotline: 0931 15 24 92 – 0358 12 72 92