Cơ hội nghề nghiệpChúng tôi đang tuyển dụng cho các vị trí Chuyên viên pháp lý hành chính

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên pháp lý hành chính với các kỹ năng quản trị văn phòng và nghiên cứu hồ sơ pháp lý. Chuyên viên pháp lý hành chính dự kiến ​​sẽ làm việc dưới áp lực về thời hạn trong một môi trường có nhịp độ nhanh.

Chuyên viên pháp lý hành chính sẽ được định hướng chi tiết; phải có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói trong việc cung cấp và hỗ trợ có mục đích cho luật sư và trợ lý.

Trách nhiệm của chuyên viên pháp lý hành chính:
Thực hiện nghiên cứu pháp lý trong các văn bản pháp lý;
Biên soạn, hiệu đính và sửa đổi dự thảo các tài liệu và báo cáo pháp lý;
Tạo và sắp xếp thông tin, và tạo các công cụ tham khảo để văn phòng sử dụng dễ dàng;
Chuẩn bị và định dạng các báo cáo pháp lý và quản lý;
Đảm bảo thông tin và hỗ trợ hành chính hiệu quả;
Kết nối với khách hàng và tư vấn về bản quyền, nhãn hiệu;
Sắp xếp tài liệu của khách hàng theo thứ tự;
Hỗ trợ luật sư lập kế hoạch họp, chuẩn bị hồ sơ, ...

Yêu cầu:
Bằng Cử nhân Luật hoặc văn bằng có liên quan.
Ít nhất có một năm kinh nghiệm trong môi trường pháp lý.
Có khả năng phân tích và nghiên cứu chi tiết.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và có khả năng làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói.
Thành thạo Microsoft Office.

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV vào hộp thư: tuvan.htlegal@gmail.com